logo

Mód údržby je zapnutý

IČO: 36534633

DIČ: 2021509545

IČ DPH: SK2021509545

Číslo účtu: SK0275000000004007916626

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

email: slavomir@turcani.sk

Telefón: 0902 270 102


Hornočermánska 55, 949 12 Nitra, Slovak republic / Slovenská republika

 

 

Stránka hotová na

94%
Stratené heslo